Báng vẫy Công ty Bảo hiểm Sài Gòn Hà nội - Bảo hiểm BSH
prev
  • Báng vẫy Công ty Bảo hiểm Sài Gòn Hà nội - Bảo hiểm BSH
next

Công ty TNHH In ấn và Quảng cáo Thiên Kim thực hiện hợp đồng thiết kế, thi công lắp đặt bảng vẫy quảng cáo của Công ty Bảo hiểm BSH. Bảng vẫy được lắp đặt tại trụ sở, chi nhánh Ngân hàng Sài gòn Hà nội - SHB Bank đóng trên địa bàn Tỉnh Đồng nai và Tp. HCM.

Liên hệ