In hệ thống nhận diện thương hiệu
prev
  • In hệ thống nhận diện thương hiệu
next

Hệ thống nhận diện thương hiệu được xây dựng dựa trên sự kết hợp của nhiều yếu tố mang tính đồng bộ và nhất quán của Thương hiệu. Bao gồm: Tên thương hiệu (Brand Name), Logo, Màu sắc chủ đạo, Font chữ, Danh thiếp (Namecard), Website, Cách bố trí biển hiệu tại văn phòng trụ sở, cơ quan, Đồng phục - Bảng tên.....

 

Dịch vụ in hệ thống nhận diện thương hiệu: in danh thiếp, bao thư, catalogue, brochure.....

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được dịch vụ tốt nhất.

Liên hệ