Bưu cục Gò Dầu - Bưu chính Viettel
prev
  • Bưu cục Gò Dầu - Bưu chính Viettel
next

Công ty TNHH In ấn và Quảng cáo Thiên Kim

Thiết kế thi công bảng hiệu Tổng Công ty bưu chính Viettel - Bưu cục Gò Dầu - Huyện Tân Thành, Bà rịa Vũng tàu

Mô phỏng thiết kế đã được duyệt. Công trình bắt đầu thi công vào ngày 15/8/2016. Dự kiến hoàn thành ngày 18/8.

Liên hệ