Quite Software, công ty phát triển các giải pháp cho PDF trên toàn cầu vừa công bố phiên bản bình trang điện tử QUITE IMPOSING PLUS 3. Quite tập trung giải quyết những phản hồi của khách hàng về những yêu cầu của họ trong việc bình trang điện tử. Những tính năng mới của Quite Imposing Plus 3 giúp cho công việc bình trang được nhanh chóng và thuận tiện hơn.Trong phiên bản update lần này, Quite nâng cấp các chức năng về xử lý trang trong PDF như: thêm trang, nhóm trang, nhân bản trang, chia tách trang, thay đổi kích thước trang, thêm dữ liệu biến đổi cho trang như thêm số trang, ngày và giờ, tên tài liệu. Quite củng bổ sung thêm chức năng Creep với việc cho khai báo độ dày giấy nhằm bù trừ hiện tượng các tay sách bên ngoài lệch so với các tay sách bên trong khi đóng xén. Quite cũng bổ sung thêm các chức năng cho phép chủ động hơn trong việc sử dụng Crop marks trong bình trang thủ công (Manual Imposition).

Quite Imposing Plus 3 hỗ trợ đầy đủ cho phiên bản mới nhất của Acrobat X (10.0) và có thể làm việc với PDF/X-4 và PDF/X-5.

Download Quite Imposing Plus 3 (Demo)

Download Quite Imposing 3 (Demo)

Vietnamprint

Tin tức & Sự kiện khác