Hóa đơn bán hàng và hóa đơn giá trị gia tăng khác nhau như thế nào? Cách phân biệt hóa đơn bán hàng và hóa đơn GTGT – Cách kê khai thuế hóa đơn bán hàng, GTGT theo đúng quy định về hóa đơn mới nhất hiện hành.

Theo Khoản 1 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC : Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

“2. Các loại hóa đơn:

a) Hóa đơn giá trị gia tăng: Là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau:

– Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa;

– Hoạt động vận tải quốc tế;

– Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

b) Hóa đơn bán hàng dùng cho các đối tượng sau đây:

– Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu.

c) Hóa đơn khác gồm: tem; vé; thẻ; phiếu thu tiền bảo hiểm…

d) Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không; chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế; chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng…, hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan.”

KẾT LUẬN:

– Hóa đơn GTGT: Dùng cho những DN kê khai thuế GTGT theo pp khấu trừ (DN được đặt in)

Xem thêm:

Thủ tục đặt in hóa đơn GTGT

– Hóa đơn bán hàng: Dùng cho những DN kê khai thuế GTGT theo pp trực triếp (phải lên cơ quan thuế để mua)

Xem thêm:

Thủ tục mua hóa đơn bán hàng của cơ quan thuế

Cách phân biệt:

Hóa đơn GTGT Hóa đơn bán hàng
– Trên hóa đơn GTGT có dòng thuế suất – Trên hóa đơn không có dòng thuế suất
– Trên hóa đơn GTGT không có dấu mộc vuông – Trên hóa đơn bán hàng có dậu mộc vuông.

Thuế TNDN:

– Hóa đơn GTGT hay Hóa đơn bán hàng nếu hợp lý, hợp lệ, hợp pháp thì đều được ghi nhận vào chi phí khi tính thuế TNDN.

Thuế GTGT:

1. Đối với DN kê khai thuế GTGT theo pp khấu trừ:

a. Nếu DN bạn kê khai theo pp khấu trừ mà có hóa đơn đầu vào là hóa đơn GTGT (đủ điều kiện khấu trừ) thì được khấu trừ và kê khai vào PL 01-2/GTGT

– Nếu DN bạn kê khai theo pp khấu trừ mà có hóa đơn đầu vào là hóa đơn bán hàng thì không được khấu trừ và không được kê khai vào PL 01-2/GTGT. (Chỉ cần hạch toán là xong)

2. Đối với DN kê khai thuế GTGT theo pp trực tiếp:

– Nếu DN bạn kê khai theo pp trực tiếp mà có hóa đơn đầu vào là hóa đơn GTGT thì không được kê khai trên phụ lục 04-1/GTGT và phần thuế GTGT đó các bạn hạch toán vào nguyên giá của hàng hóa, tài sản, chi phí.

VD: DN bạn mua 1 máy tính về cho bộ phận văn phòng sử dụng: Trị giá 10tr, tiền thuế là 1tr, tổng phải trả là 11tr. (Đây là hóa đơn GTGT nhưng DN kê khai theo pp trực tiếp)

Chỉ cần hạch toán: (Không được kê khai đầu vào)

Nợ TK 153: 11tr

Có 111: 11tr

– Nếu DN bạn kê khai theo pp trực tiếp mà có hóa đơn đầu vào là hóa đơn bán hàng thì không được kê khai trên phụ lục 04-1/GTGT

-> Những DN kê khai thuế theo pp trực tiếp chỉ phải kê khai những hóa đơn bán hàng đầu ra (Đầu vào không được kê khai)

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.